Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Toạ Độ 10 Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

  • Trang chủ
  • > Toạ Độ 10 Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Toạ Độ 10 Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

 

10 Boss Tiểu Hoàng Kim

-Sẽ chỉ xuất hiện tại khu vực xung quanh môn phái.
Mỗi bản đồ môn phái có 2 tọa độ Boss (Chắc chắn đến 99%, 3 tọa độ còn thiếu sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới).

Vật phẩm nhặt được sau khi kết thúc: cập nhật
Thời gian xuất hiện: Buổi trưa: 12h00; tối: 00H00

Tọa Độ Xuất Hiện

Tịnh Thông
(Thiếu Lâm)

1. Thuộc tính: Hệ Kim (Không có La Hán Trận).
2. Xuất hiện: 180.220; 199.180 tại Thiếu Lâm Phái.

Ngạo Thiên Tướng Quân
(Thiên Vương)

1. Thuộc tính: Hệ Kim (Có La Hán Trận phản dame).
2. Xuất hiện: 237.192; 188.195 tại Thiên Vương Đảo.

Trương Tông Chính
(Võ Đang)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.
2. Xuất hiện: 231.190; 218/209 Võ Đang Phái.

Thanh Y Tử
(Côn Lôn)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.
2. Xuất hiện: 200.190; 175.208 Côn Lôn Phái.

Hắc Y Sát Thủ
( Cái Bang)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.
2. Xuất hiện: 180.175  197/203 Cái Bang Phái.


Thập Phương Câu Diệt
( Thiên nhẫn)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.
2. Xuất hiện: 208.201; 204.203 Thiên Nhẫn Giáo

Tây Vương Tà Độc
( Ngũ Độc)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.
2. Xuất hiện: 183.232; 183.166 Ngũ Độc Giáo.

Liễu Thanh Thanh
(Đường Môn)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.
2. Xuất hiện: 532.300  482/331 Lãnh địa Đường Môn.

Diệu Như
( Nga My)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.
2. Xuất hiện: 286.301; 218.311 Nga My phái.

Doãn Thanh Vân
(Thúy Yên)

1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.
2. Xuất hiện: 069.082; 041.107 Thúy Yên môn.

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster