Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Toạ Độ Boss Vàng Thôn Trấn

Toạ độ boss xuất hiện

1. Ba Lăng huyện: 223/209; 187/205; 183/191; 214/188

2. Giang Tân Thôn: 440/395; 453/384; 432/376; 450/393

3. Vĩnh Lạc trấn: 199/209; 217/204; 215/190; 197/188

4. Chu Tiên Trấn: 191/204; 219/205; 215/190; 195/190

5. Đạo Hương Thôn: 188/208; 204/188; 225/193; 220/204

6. Long Môn Trấn: 233/287; 256/287; 252/270; 235/273

7. Thạch Cổ Trấn: 208/209; 214/206; 215/199; 208/195

8. Long Tuyền Thôn: 210/212; 191/210; 186/199; 214/195

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster